Ngày hôm nay mình sống chung với nhau là bèo hợp’, biết đâu mai nầy mỗi người đi một ngã là mây tan’. Vì vậy phải biết tôn trọng những giờ phút của ngày hôm nay, phải có hạnh phúc trong giờ phút này. (Thả Một Bè Lau - Thích Nhất Hạnh)

Tiep Hien TTBD web1
Tiep Hien TTBD web2

   Hoàng Thị Quế

  Chân Minh Từ

  Tâm Trì Giới

 

  09/2019

 

Một số anh chị thiếu tên xin vui lòng liên lạc về BĐH để bổ sung.  Đa tạ

Tăng Thân Bồ Đề