Sen Nở Trời Phương Ngoại

  Tập 1233B,   4,  56,  78,  9,  10111213,  14,  15,  

  Kinh A Di Đà Giảng Giải

  Tập 12, 34,  5, 67,  8, 9, 10, 1112,  1314

  Đường Xưa Mây Trắng

  Tập 123456, 78,  9,  101112131415161718,  19,  2021,

  Hạnh Phúc Mộng Và Thực

  Tập 1, 23,  4,  5, 6, 

  Con Người Lý Tưởng

  Tập 123

  Không Diệt Không Sanh Đừng Sợ Hãi

  Tập 1, 2,  34, 56,

  Lâm Tế Ngữ Lục

  Tập 12,  34, 5, 6,  789101112131415,  1617,

  Am Mây Ngủ

  Tập 1, 2,  3, 4, 5,

  Cửa Tùng Đôi Cánh Gài

  Tập 12, 3,

  Nẻo Về Của Ý

  Tập 12,  3,  45,  6, 7,  8,

  Tình Người

  Tập 1, 2, 

  Bình Thơ Lưu Trọng Lư

  Tập 1, 2, 

  Bình Thơ Trịnh Công Sơn

  Tập 12, 3,

  Nguyễn Bính, Lê Thương, Thế Lữ

  Tập 1, 2, 34,  5, 6,  7,

  Im Lặng Sấm Sét

  Tập 12, 3,  4,  5, 678,  9,

  Chánh Kiến

  Tập 1, 2,

  Tam Pháp Ấn

  Một Tập

  Thiền Là Gì

  Một Tập

  Đạo Bụt Truyền Qua Việt Nam

  Một Tập 

  Niêm Sinh Hỷ Lạc

  Bài Viết

  Niêm Thân

  Bài Viết

  Định Đề Làng Mai

  Bài Viết

An lạc và hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, thế mà gần cả cuộc đời ta chỉ biết đau khổ,  Chạy theo tham dục, mải miết đi tìm hạnh phúc nơi quá khứ hay trong tương lai mà quên mất đi những mầu nhiệm trong giây phút hiện tại. (Quyền Lực Đích Thực - Thích Nhất Hạnh)

“Mưa Xuân nhẹ hạt đất tâm ước

 Hạt đậu năm xưa hé miệng cười”

Chúng ta có một lò lửa ở trong tâm nhưng cũng có một đóa sen thật tươi, thật mát trong tâm... lò lửa có thể biến thành đóa sen hồng. (Giếng Nước Thơm Trong - Thích Nhất Hạnh)

Su Ong sketch

PHÁP THOẠI VÀ SÁCH ĐỌC CỦA SƯ ÔNG NHẤT HẠNH

Tăng Thân Bồ Đề