SỰ BIỂU HIỆN CỦA TĂNG THÂN KHÓM TRÚC

Tăng thân Khóm Trúc thành hình một cách tự nhiên. Một số anh chị em đến với nhau để trao đổi tu học, thực tập pháp môn mình thích: An Trú Trong Hiện Tại (Hiện Pháp Lạc Trú) của Bụt dạy.
Tháng 9 năm 1987 của thế kỷ trước một số anh chị em có cơ duyên gặp nhau trong một khoá tu năm ngày ở Camp Des Sommets, một trại Hướng Đạo gần Montreal, Quebec, do thiền sư Thích Nhất Hạnh và  đệ tử từ Làng Mai (lúc đó còn gọi là Làng Hồng) đến hướng dẫn tu học. Hầu hết anh chị em tham dự khoá tu này tuổi đã lớn, được mệnh danh là thời của ``Nói Với Tuổi Hai Mươi`` hay ``Nẽo Về Của Ý``  ``Chắp Tay Nguyện Cầu Cho Bồ Câu Trắng Hiện`` là những tác phẩm của thiền sư Nhất Hạnh đã đánh động đến tâm ý của tuổi trẻ thời đó, thời của những năm 1964,1965…Sau những ngày tu học đó anh chị em cảm thấy có một sinh khí rất lạ về đạo Bụt, chuyển hóa những kiến thức và hướng đi cố hữu từ xưa về phương pháp tu học của đa số phật tử chúng ta kế thừa từ những bậc tiền bối, cha mẹ, nặng về cầu xin. Anh chị em được mở mang nhiều về mặt trí tuệ của đạo Bụt và những phương pháp đưa đạo Bụt vào cuộc đời (Đạo Bụt Nhập Thế).

Về lại địa phương số anh chị em tự động ngồi lại với nhau mỗi tháng một lần để cùng nhau tu tập, tụng giới, nghe pháp, trao đổi kinh nghiệm tu học, tháo gở những khúc mắc theo phương pháp Bụt dạy. Ngày tu học đó gọi là ngày Quán Niệm, Tụng Giới. Sự lợi lạc của chuyển hoá thân và tâm rõ rệt, anh chị em cảm thấy cần giới thiệu rộng rãi cho mọi người mọi giới trong mọi truyền thống tôn giáo có cơ hội làm mới thân tâm trong bất cứ hoàn cảnh hay nghịch cảnh nào. Mục đích của Khóm Trúc là chia sẻ lại những kinh nghiệm của chính mình đến mọi người để tất cả đều có hạnh phúc đích thực trong giờ phút hiện tại dựa theo kinh điển Bụt dạy cho tăng đoàn và người dân trong thời Bụt còn tại thế. Bất cứ hành động nhỏ trong ngày như ăn cơm im lặng, đi đứng, nói năng có chánh niệm đều đem lại lợi lạc lớn. Và tất cả những phương pháp giữ chánh niệm đều rút tỉa từ kinh điển của Bụt.

Khóm Trúc xem trọng Kinh Điển và Thiền - Thiền Giáo song tu - Thiền là giữ gìn Chánh Niệm trong mọi thời, đi đứng nằm ngồi, nói năng, hành động. Kinh điển, xem trọng và học cả hai nguồn kinh điển Đại Thừa và Nguyên Thuỷ (Tạng Pali, Sankrit). Cái may mắn của tăng thân Khóm Trúc là được dạy những tinh hoa kinh điển Nguyên Thuỷ trong tinh thần Đại Thừa, nhiều khám phá và trí tuệ.

Bên cạnh tăng thân Khóm Trúc có tăng thân dành cho người nói tiếng Anh và người Việt trẻ không rành tiếng mẹ đẻ (Mindfulness Practice Community) cùng tu học một pháp môn Chánh niệm, một truyền thống của Sư Ông Nhất Hạnh.

Đến nay Khóm Trúc đã có trên hai mươi anh chị em nhận 14 giới Tiếp Hiện, có những vị đã xuất gia và những vị là giáo thọ. Và một số không ít những bạn bè thân hữu nhận Năm Giới Quí Báu, các em bé nhận Ba Lời Hứa đến sinh hoạt tụng giới thực tập chánh niệm thường xuyên hay không thường xuyên hàng tháng. Khóm Trúc đã tổ chức được nhiều khoá tu ngắn hạn năm ngày, hai ba ngày trong nhiều năm qua, trong đó có những khoá tu của chính Sư Ông Nhất Hạnh hoặc đệ tử lớn của Sư Ông về hướng dẫn. Đồng thời anh chị em và thân hữu đồng tu cũng đã dự nhiều khoá tu lớn, an cư kiết hạ tại những trung tâm tu học Làng Mai, Bích Nham, Lộc Uyển Hoa Kỳ. Khóm Trúc luôn luôn được tu học chung, muốn đi như một dòng sông, không muốn làm một giọt nước. Dòng sông sẽ ra đến biển (giải thoát), giọt nước sẽ bị bốc hơi nửa chừng (nghịch cảnh). Trong dịp khác chúng ta sẽ nói rõ hơn về những sinh hoạt của Khóm Trúc. Mong cho Khóm Trúc còn tiếp tục biểu hiện. Mong cho mọi người và mọi loài sống bình an và biết thương  yêu nhau.

Chân Tính Hải

Danh vọng, quyền lực chính trị và thành công về tài chính không thể nào so sánh với niềm vui khi biết rằng ta đang sống một cuộc sống đẹp và ý nghĩa.  (Quyền Lực Đích Thực - Thích Nhất Hạnh)

Listen deeply web
28-pho-or-bodhi-atiketta-sangasaeng

Tăng Thân Bồ Đề